การลงทุน

10 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนลงทุนในช่วงอายุยังน้อย อย่าปล่อยให้เวลาเอาไป

10 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนลงทุนในช่วงอายุยังน้อย อย่าปล่อยให้เวลาเอาไป

หากพูดถึงการลงทุนแล้ว มักจะควบคู่กับความเสี่ยงเสมอ ในปัจจุบันเรามักจะเห็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง กล้าที่จะลง…